2018-1-TR01-KA204-058621
VOLUTORING – Volontärbaserad handledningsmodell för lågutbildade migranter och flyktingar

Mål:

a) Att främja social integration av vuxna migranter med låg kompetens i sina mottagarländer genom att bygga upp sina kunskaper, räkning och digitala skickligheter,
b) Att höja nivån på supportfärdighetens byggtjänster till migranter genom att införa en ny handledningsmetodik, underlättad av frivilliga.

Projektets löptid:
01.09.2018 – 30.08.2020 (24 MÅNADER)

GRUNDVERKSAMHET:
1. Design och utveckling av kapacitetsuppbyggnadskurs för volontärer inom utbildning
1.A Förberedande arbete
1.B Specifikation av didaktisk metodik
1.C Innehållsutveckling av kapacitetsuppbyggnadskurser rörande läskunnighet, räknafärdighet och digital kompetens
2. Design, utveckling och handledning av kapacitetsuppbyggande webbplattform
2.A Utveckling av webbplattformar
2.B Pilottest av implementering
2.C Slutredigering och översättning av webbplattform och uppladdning av kapacitetsbyggande innehåll”

Förväntade resultat:

– Förbättrad läskunnighet/räknefärdighet/digital kompetens hos minst 120 lågutbildade/lågkvalificerade vuxna invandrare i Turkiet, Grekland, Spanien, Sverige, Cypern och Italien (20 per land);
– Utvecklad kapacitet hos minst 60 volontärer eller personer med högskoleutbildning intresserade av volontärarbete intresserade av att använda omfattande handledningsmetoder;
– Innovativa kapacitetsuppbyggnadsmetoder (handledning) med syfte att maximera effektivitet, inte bara i projektländer utan även på EU-nivå;
– Ökad medvetenhet och kunskap (genom informationsträffar och andra sätt att sprida information) hos minst 280 (sammanlagt) volontärer, yrkesverksamma och andra personer intresserade av att bli handledare i användandet av det nya verktyget och metoderna och på så sätt kunna skräddarsy tjänster i respektive länder.

Projektet innovativa tillvägagångsätt:

Projektet är innovativt i sin omfattning med tanke på att den kapacitetsuppbyggnad som erbjuds kommer att baseras på en online-plattform som använder ny handledningspedagogik inom ett brett spektrum av tematiska områden viktiga för att öka läskunnighet/räknefärdighet/digital kompetens hos lågutbildade/lågkvalificerade vuxna invandrare.

Online-plattformen kommer att vara ett användarvänligt verktyg med;
• hög tillgänglighet,
• flexibelt och användarvänligt format,
• hög anpassningsbarhet i flera sammanhang,
• digital integration av lärande,
• anpassningsbar till sociala- och lärandeutmaningar.